OVERZICHT

Transitiepremie - Een premie om de transitie van werkloosheid naar ondernemerschap te stimuleren

23.03.2018

Transitiepremie - Een premie om de transitie van werkloosheid naar ondernemerschap te stimuleren

De Vlaamse overheid wil met de transitiepremie voor zelfstandigen de brug slaan tussen werkloosheid en ondernemerschap, door een ondersteunende premie te voorzien gedurende maximaal 24 maanden terwijl een eigen zaak wordt opgestart. De filosofie van de transitiepremie is immers een premie toe te kennen bij de opstart van een eigen zaak op het moment dat de uitkering wegvalt.

Iedereen die vanaf 15 maart 2018 start als zelfstandige in hoofdberoep, komt mogelijk in aanmerking voor de premie voor zover op dat ogenblik is voldaan aan alle voorwaarden.

De transitiepremie is een maandelijkse bruto premie die wordt toegekend voor maximaal 2 jaar. De premie start met 1000€ per maand en daalt elk kwartaal tot 300€ per maand in het laatste kwartaal.

Belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze premie :

  • Men heeft met succes een prestarterstrajectafgerond maximaal 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.
  • De onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewestgedurende de hele periode waarin de transitiepremie wordt toegekend. 
  • De aanvrager is minstens 45 jaaroud en heeft de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt in de maand van de opstart als zelfstandige in hoofdberoep.
  • De aanvrager is ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep
  • Men is uitkeringsgerechtigdop de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.

Meer informatie : https://www.werk.be/online-diensten/transitiepremie

 

 

 

           
                                
                       
                        

Vacature: medewerker E&L boekhoudkantoor

                    

E & L BOEKHOUDKANTOOR BVBA   Is een sterk groeiend boekhoudkantoor en zoekt dringend   ERVAREN BOEKHOUDER ...

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

Neem nu je eerste werknemer aan voor 31/12/2020!

                    

Neem nu je EERSTE werknemer aan voor 31/12/2020 en betaal als werkgever levenslang geen sociale basisbijdrage meer! Wil...

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

PENSIOENSPAREN: kiezen voor € 960 of € 1.230?

                    

Vanaf het inkomstenjaar 2018 is het mogelijk om voor het pensioensparen een hogere premie te investeren, aan een lager b...

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

Afschaffing bedrijfsbeheer vanaf september 2018

                    

Vanaf 1 september 2018: attest bedrijfsbeheer niet langer verplicht Wie een handelsactiviteit wil uitoefenen in België, ...