OVERZICHT

Transitiepremie - Een premie om de transitie van werkloosheid naar ondernemerschap te stimuleren

23.03.2018

Transitiepremie - Een premie om de transitie van werkloosheid naar ondernemerschap te stimuleren

De Vlaamse overheid wil met de transitiepremie voor zelfstandigen de brug slaan tussen werkloosheid en ondernemerschap, door een ondersteunende premie te voorzien gedurende maximaal 24 maanden terwijl een eigen zaak wordt opgestart. De filosofie van de transitiepremie is immers een premie toe te kennen bij de opstart van een eigen zaak op het moment dat de uitkering wegvalt.

Iedereen die vanaf 15 maart 2018 start als zelfstandige in hoofdberoep, komt mogelijk in aanmerking voor de premie voor zover op dat ogenblik is voldaan aan alle voorwaarden.

De transitiepremie is een maandelijkse bruto premie die wordt toegekend voor maximaal 2 jaar. De premie start met 1000€ per maand en daalt elk kwartaal tot 300€ per maand in het laatste kwartaal.

Belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze premie :

  • Men heeft met succes een prestarterstrajectafgerond maximaal 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.
  • De onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewestgedurende de hele periode waarin de transitiepremie wordt toegekend. 
  • De aanvrager is minstens 45 jaaroud en heeft de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt in de maand van de opstart als zelfstandige in hoofdberoep.
  • De aanvrager is ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep
  • Men is uitkeringsgerechtigdop de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.

Meer informatie : https://www.werk.be/online-diensten/transitiepremie

 

 

 

           
                                
                       
                        

02-04-2020: UPDATE FINANCIËLE MAATREGELEN CORONACRISIS

                    

De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie en kan ook in ons land zelfstandigen in moeilijkheden brengen....

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

25-03-2020: UPDATE FINANCIËLE MAATREGELEN CORONACRISIS

                    

De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie en kan ook in ons land zelfstandigen in moeilijkheden brengen....

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

FINANCIËLE MAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN DIE MOEILIJKHEDEN ONDERVINDEN DOOR HET CORONAVIRUS

                    

De verspreiding van het coronavirus brengt heel wat gevolgen met zich mee. Zelfstandigen die hierdoor moeilijkheden onde...

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

Coronavirus

                    

Naar aanleiding van de opgelegde maatregelen door onze overheid omwille van het Coronavirus stellen zelfstandigen zich v...