OVERZICHT

Afschaffing bedrijfsbeheer vanaf september 2018

24.02.2018

Afschaffing bedrijfsbeheer vanaf september 2018

Vanaf 1 september 2018: attest bedrijfsbeheer niet langer verplicht

Wie een handelsactiviteit wil uitoefenen in België, is verplicht om bij zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn ondernemersvaardigheden aan te tonen met een getuigschrift, diploma of praktijkervaring . Die ondernemersvaardigheden bestaan uit beroepskennis en een basiskennis bedrijfsbeheer. Maar daar komt binnenkort verandering in.


Attest bedrijfsbeheer verdwijnt 
Vanaf 1 september 2018 verandert de wetgeving: in lijn met Europa heeft de Vlaamse overheid beslist om het verplichte attest van de basiskennis bedrijfsbeheer te schrappen. In eerdere communicatie werd meegedeeld dat dit pas vanaf 1 september 2019 het geval zou zijn, maar de overheid vervroegt de uitvoering met 1 jaar. 

Let wel: de nieuwe maatregel geldt enkel voor startende ondernemers met een maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest. Voor het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest blijft alles voorlopig bij het oude.

           
                                
                       
                        

02-04-2020: UPDATE FINANCIËLE MAATREGELEN CORONACRISIS

                    

De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie en kan ook in ons land zelfstandigen in moeilijkheden brengen....

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

25-03-2020: UPDATE FINANCIËLE MAATREGELEN CORONACRISIS

                    

De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie en kan ook in ons land zelfstandigen in moeilijkheden brengen....

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

FINANCIËLE MAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN DIE MOEILIJKHEDEN ONDERVINDEN DOOR HET CORONAVIRUS

                    

De verspreiding van het coronavirus brengt heel wat gevolgen met zich mee. Zelfstandigen die hierdoor moeilijkheden onde...

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

Coronavirus

                    

Naar aanleiding van de opgelegde maatregelen door onze overheid omwille van het Coronavirus stellen zelfstandigen zich v...